Edukacija ”Priprema i provedba EU projekata” namijenjena je svim osobama koje zanimaju mogućnosti financiranja projekata sredstvima EU fondova. Polaznici će se educirati i usavršiti na primjerima iz referentne baze projekata Riječke razvojne agencije Porin te na konkretnim pozivima na dostavu projektnih prijedloga koji su na raspolaganju poduzećima i institucijama u Republici Hrvatskoj. Primjeri će uključivati infrastrukturne projekte, projekte za ruralni razvoj, projekte za razvoj poduzetništva i turizma, kulture, socijalnog uključivanja, energetske učinkovitosti te istraživačko-razvojne projekte.

RRA Porin je sudjelovala kao voditelj i partner u više od 40 EU projekata u razdoblju od 2004. godine do danas. Svi predavači imaju bogato iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz europskih i nacionalnih sredstava koje već godinama kroz radionice, seminare i edukacije prenose na sve zainteresirane.

Edukacija je podijeljena u 3 tematske cjeline:

 1. Osnove sustava EU fondova i mehanizmi financiranja projekata (10 sati)
  • Polaznici će se upoznati sa sustavom funkcioniranja EU fondova i mehanizmima financiranja projekata te će naučiti razlikovati potpore i izvore financiranja kako bi se mogli samostalno informirati i pretraživati natječaje za dostavu projektnih prijedloga
 1. Priprema i izrada projektne dokumentacije (25 sati)
  • Kroz praktičan rad na aktualnim projektnim aplikacijskim obrascima i prijavnicama, polaznici će naučiti pripremiti natječajnu i projektnu dokumentaciju, savladati metodologiju izrade projekata, planirati financijski menadžment projekta, prepoznati relevantnost projektnih aktivnosti i rezultata te usklađenost pokazatelja sa strateškim dokumentima i smjernicama EU
 1. Provedba ugovorenih projekata (10 sati)
  • Svaki polaznik će kroz praktični rad savladati planiranje i koordinaciju provedbe projektnih aktivnosti, upravljati prihodima i rashodima projekta, upoznati se sa postupcima javne nabave u sklopu EU projekata te će naučiti kako izraditi izvješća o napretku projekta i zahtjeve za nadoknadom sredstava kao i ostalu provedbenu dokumentaciju

Nakon završene edukacije u trajanju od 45 sati, polaznici će biti osposobljeni samostalno pripremiti i prijaviti projekt na javni poziv na dostavu projektnih prijedloga te voditi projekt kojem nadležno tijelo odobri financiranje. Svi polaznici stječu certifikat o pohađanju edukacije ”Priprema i provedba EU projekata” koji im uz stečeno znanje otvara vrata u svijet EU fondova.  Riječka razvojna agencija Porin ostavlja otvorena vrata polaznicima edukacije za svaku vrstu pomoći i suradnje.

Edukacija će se održavati 3 puta tjedno od 17-20h (pon-sri-pet).

Intenzitet i termini predavanja mogu se dodatno prilagoditi mogućnostima grupe.

Maksimalan broj polaznika: 10

Cijena edukacije:

 • 4.500 kuna (u cijenu je uključen PDV) za zaposlene
 • 3.000 kuna (u cijenu je uključen PDV) za nezaposlene i studente

Iznos je moguće podmiriti u dvije jednake rate.

Prijavom dvoje polaznika ostvarujete popust od 10%.

Za veće grupe i ostvarivanje popusta nam se obratite.

Rok za prijavu je 15. ožujka, 2017.

Prijavljujete se uplatom prve rate ili cjelokupnog iznosa na:

Riječka razvoja agencija Porin d.o.o.

Adresa: Milutina Barača 19, 51000 Rijeka

IBAN: HR8223600001101404794 – Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Opis plaćanja: Edukacija ”Priprema i provedba EU projekata”

Uplatnicu ili nalog za plaćanje potrebno je poslati e-mailom na adresu [email protected] prije početka edukacije.

Svi upisani polaznici biti će kontaktirani o prvom terminu edukacije.

Edukacija se odvija u učionici Riječke razvojne agencije Porin na adresi Milutina Barača 62, Rijeka.

Za dodatne informacije, mogućnosti i ostvarivanje popusta kontaktirajte nas na:

098 310 391

051 634 333

[email protected]