Opći dokumenti

Prijavni obrasci

Javna nabava

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Sukladno članku 80. st. 2. Zakona o javnoj nabavi, trgovačko društvo RIJEČKA RAZVOJNA AGENCIJA PORIN D.O.O. kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je u sukobu interesa te s kojima ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavi ili okvirne sporazume: - Ugostiteljsko-trgovački obrt Podmornica, vl. Darko Sertić, Rijeka, Šenoina 7, OIB: 94938374891. Ova obavijest će se, u slučaju promjena, ažurirati bez odgađanja.

Izvješće bonitetne izvrsnosti

Sjednice Nadzornog odbora

Zaštita osobnih podataka (GDPR)