Opći dokumenti

Prijavni obrasci

Javna nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Sukladno čl. 80, st.2 ZJN 2016 Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. nema sukoba interesa u postupcima javne nabave tj. ne postoje subjekti s kojima Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. ne bi smjela sklapati ugovore o javnoj nabavi roba, usluga i radova.

Izvješće bonitetne izvrsnosti

Zaštita osobnih podataka (GDPR)