19. svibnja 2015.

Okvirni program za istraživanja i inovacije Horizon 2020 – neposredno financiranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije

Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Iznos sufinanciran po projektu: 200.000 kn Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Udruge poslodavaca, Instituti, Fizičke osobe, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori. Predmet natječaja: dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja sudjelovanja podnositelja zahtjeva o provedbi […]
11. svibnja 2015.

Javni poziv fizičkim osobama za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća

Datum otvaranja natječaja: 30.04.2015. Rok za prijavu: 31.12.2015. Prijavitelji: Fizičke osobe Cilj natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Republike Hrvatske. Pod postojećom obiteljskom kućom se podrazumijeva: kuća izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji, i svaka druga koja je navedenim ili […]
11. svibnja 2015.

Poduzetnički impuls 2015 – Revitalizacija poslovnih prostora

Datum otvaranja natječaja: 07.05.2015. Rok za prijavu: 23.06.2015. Iznosi sredstava: 2.812.500 kuna Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća Cilj ovog Javnog poziva je stavljanje u funkciju poslovnih prostora u državnom vlasništvu i vlasništvu jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave. Prioritet ovog Javnog poziva je jačanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i poticanje njihovog rasta i razvoja. Prihvatljive aktivnosti su: 1. Uređenje i […]
11. svibnja 2015.

OP ”Konkurentnost i kohezija” – Ulaganje u proizvodnu tehnologiju MSP

Prijave se zaprimaju: od 11. svibnja 2015. do 31. prosinca 2020. Ukupni iznos: 357.200.000 kuna   Podnositelji zahtjeva: Mikro i mala poduzeća, obrtnici Cilj natječaja: Razvoj malog i srednjeg poduzetništva te razvoj novih kompetencija i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta. Predmet: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz opremanje […]