bluegreenNice, 24-25.09.2019.  

 

 

INTERREG EUROPE Program suradnje

Prioritetna os 4. Zaštita okoliša i učinkovito korištenje resursa

Specifični cilj 4.1. Zaštita, promocija i razvoj prirodne i kulturne baštine

 

Naziv projekta: Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities

Akronim projekta: Blue Green City

 

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.  u partnerstvu sa 6 regija Europske unije i Savjetodavnim partnerom provodi projekt “Blue and Green Infrastructure for Sustainable Cities”  od 01.01.2019. do 31.07.2022. kroz Program suradnje INTERREG EUROPE.

Cilj projekta je promocija zelene i plave infrastrukture kao sastavnog dijela lokalne / regionalne strategije očuvanja prirodne baštine. Blue Green City nastoji povećati svijest i znanje o konceptu usluga ekosustava i vrijednosti zelene i plave infrastrukture kroz projektne događaje, poput radionica i treninga. To će se postići postupkom međuregionalnog učenja te jakom suradnjom u pronalaženju zajedničkih rješenja za zajedničke izazove klimatskih promjena, posebno razmjenom iskustava te dobrih praksi. U ovom se kontekstu Blue Green City usklađuje sa Strategijom zelene infrastrukture EU i Strategijom bioraznolikosti EU 2020, pozivajući se na važnu ulogu koju zelena i plava infrastruktura igraju u zaštiti, očuvanju i unapređenju prirodnog kapitala EU, pružajući funkcionalnu ekološku povezanost gradova i zaštićenih područja.

 

Dana 24. i 25. rujna 2019. godine Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. sudjelovala je na Kick off sastanku u Nici koji je organiziran od strane vodećeg partnera – Metropolis Nice Côte d’Azur – Euromed Cities Network. Na ovom događaju organizatori su predstavili projekt, projektne partnere i očekivane rezultate, definirali konkretan doprinos svakog partnera u provedbi projekta, te započeli međuregionalno učenje i razmjenu iskustava.

 

Za više informacije posjetite web stranicu projekta:

https://www.interregeurope.eu/bluegreencity/