U prostorima Centra tehničke kulture Rijeka 13. rujna 2019. godine održan je redovni 8. partnerski sastanak projekta LO.PA.Z. PLUS. Na dnevnom redu sastanka raspravljalo se o do sada odobrenim izvješćima o napretku projekta i utrošenim proračunskim sredstvima po partnerima i ukupno.

U 6. kvartalu provedbe projekta, od 15. kolovoza do 14. studenog 2919. godine, provesti će se preostale planirane aktivnosti pa su članovi projektnog tima raspravljali o terminima njihove provedbe. Aktivnosti koje će se provesti odnose na edukaciju za nezaposlene (Korištenje računala, Sustavno poduzetništvo) , edukaciju za članove Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije i njihove zaposlenike (Psihologijski aspekti upravljanja karijerom, Izrada i provedba EU projekata); izradu stručnih materijala kao što su: Identifikacija deficitarnih zanimanja, Programa poticanja poduzetništva u PGŽ, Razvoj alata za praćenje potreba za kadrovima u IT sektoru, Stvaranje koalicije razvoja digitalnih znanja i vještina; pružanje mentorstva za korisnike potpora za samozapošljavanje te organizacija sastanka s poslodavcima kako bi im se predstavio program poticanja poduzetništva u PGŽ i pozvali ih na suradnju za mentorstvo poduzetnika početnika. Krajem mjeseca za članice Lokalnog partnerstva za zapošljavanje PGŽ i njihove zaposlenike organizirat će se team building i zajednička aktivnost  boćanja za jačanje timskog rada.

Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima Europskog socijalnog fonda. Korisnik projekta je Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., a ostali partneri su Grad Rijeka, Sveučilište u Rijeci, Centar tehničke kulture Rijeka, Općine Viškovo, HGK-Županijska komora Rijeka, Obrtnička komora PGŽ i HZZ-Regionalni ured Rijeka.

slika 8. ps (2)