U okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska pozivamo Vas na 2.sastanak partnerstva projekta Doživetja narave in opazovanja divjih živali/Doživljaji prirode i promatranja divljih životinja

 NATURE&WILDLIFE

u četvrtak, 13. prosinca 2018, u 9:00

 

lokacija: Upravi Nacionalnog parka Risnjak.

Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug

 

Pregled aktivnosti po radnim paketima: Sadržaj