Redovni partnerski sastanak projektnog tima za EU projekt Rekonstrukcija i prenamjena postojeće Hale 14 u Tehnološki-edukacijski poduzetnički inkubatora Proizvodni park Torpedo održan je 23. svibnja 2018. u prostorima Grada Rijeke. Dnevni red sastanka odnosio se na aktivnosti Elementa projekta 2: Priprema i provedba postupaka javne nabave te Elementa projekta V. Promidžba i vidljivost.

Deatljnije o sastanku pročitajte ovdje: 8. sastanak projektnog tima