PODUZETNIČKI INKUBATOR „RAGAN“

 

Projekt  Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora Ragan odobren je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj. Potpisnici Ugovora broj KK.03.1.2.01.0061 su:  Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  kao Posredničko tijelo razine 1 ( PT1 ), Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije , kao Posredničko tijelo razine 2 ( PT 2 ) i Grad Novalja kao korisnik bespovratnih sredstava iz Fondova.

Partneri na projektu su: Grad Novalja kao nositelj projekta i Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. kao partner. Suradnici na projektu su: doc. dr. sc Marija Boban – Sveučilište  u  Splitu Pravni fakultet, Saša Cvetojević- direktor i osnivač tvrtke Insako,  grad Pag.

Svrha projekta jeste omogućavanje povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje i razvoj malih i srednjih poduzetnika, putem izgradnje i opremanja poduzetničkog inkubatora

Ciljevi projekta su:

 • izgradnja Poduzetničkog inkubatora „Ragan“,
 • opremanje Poduzetničkog inkubatora „Ragan“ suvremenom opremom, što će MSP – ovima omogućiti lakši pristup visokokvalitetnim uslugama poduzetničkog inkubatora i poboljšanja njihovih poduzetničkih vještina te
 • transfer znanja kroz uspostavu novih programa edukacije.

Aktivnosti projekta:

 1. Upravljanje projektom
 2. Priprema i provedba postupka javne nabave
 3. Izgradnja Poduzetničkog inkubatora Ragan
 4. Osnovno opremanje i opremanje specijaliziranom tehnološkom opremom
 5. Priprema programske i kadrovske osnove za uspostavljanje Poduzetničkog inkubatora „Ragan“
 6. Promidžba i vidljivost

 

Očekivani rezultati projekta:

 • izgrađen Poduzetnički inkubator „Ragan“, ukupne neto korisne površine 872,6m2, s 16 inkubacijskih jedinica za buduće stanare inkubatora ( 10 postojećih MSP, koji posluju dulje od 3 godine i 6 novoosnovanih MSP ),
 • nabavljena osnovna i specijalizirana oprema za primjenu aditivne tehnologije ( 3D printer u plastici i CNC stroj za obradu aluminija, drva i dr. materijala ),
 • osigurani programski i kadrovski preduvjeti za početak operativnog poslovanja Poduzetničkog inkubatora „Ragan“ odmah po završetku provedbe projekta,
 • upoznata šira javnost i ciljne skupine projekta s ciljevima i rezultatima projekta

Projekt Izgradnje Poduzetničkog inkubatora Ragan omogućava razvoj i osnivanje malih i srednjih poduzeća. Uz korištenje poslovno – proizvodnog prostora te usluga savjetovanja, informiranja i edukacije poduzetnika, Poduzetnički inkubator „Ragan“, zahvaljujući kombinaciji postavljenih ciljeva, omogućuje pristup naprednim tehnologijama za unaprijeđenje njihova poslovanja, što doprinosi povećanju konkuretnosti,  broja novoosnovanih tvrtki i  stope preživljavanja MSP-ova. Poduzetnički inkubator Ragan  biti će  jedini inkubator takvog tipa u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji.

 

Ukupna vrijednost projekta je 7.822.137,29 HRK, iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.089.255,21 HRK.

Program iz kojeg se financira:  Europski fond za regionalni razvoj.

Razdoblje provedbe projekta: Projekt započinje 1. Listopada 2017., a završava 1. Listopada 2019.

Kontakt osoba za informiranje i vidljivost:

Krisrina Vidušin – Grad Novalja

Tel: +385 53 663 407

Email: [email protected]