Želite li dobiti znanje za projekte financirane iz europskih i nacionalnih izvora te raditi u malim grupama radi usmjerenosti na Vaše potrebe i interese?

Postanite jedan od naših zadovoljnih polaznika i upišite se na

edukaciju „Priprema i provedba EU projekata“.

 

Kome je namijenjena?

 

Edukacija ”Priprema i provedba EU projekata” namijenjena je svim osobama koje žele steći teorijsko te praktično znanje za samostalnu pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih te nacionalnih izvora prema pravilima za financijsku perspektivu 2014. – 2020.

 

Koliko je trajanje edukacije?

 

Trajanje edukacije je 45 školskih sati koja će se održavati kroz termine ponedjeljak, srijeda i petak od 17-20 sati.

 

Kakav je koncept edukacije?

 

Edukacija se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio bazirati se na osnovama  EU fondova i mehanizmima financiranja projekata, dok  se praktični dio edukacije bazira  na primjerima iz prakse te na otvorenim pozivima na dostavu projektnih prijedloga koji su na raspolaganju poduzećima i institucijama u Republici Hrvatskoj. Primjeri će uključivati infrastrukturne projekte, projekte za ruralni razvoj, projekte za razvoj poduzetništva i turizma, kulture, socijalnog uključivanja, energetske učinkovitosti te istraživačko-razvojne projekte.

Edukacija je podijeljena u 3 tematske cjeline:

 

  • Osnove sustava EU fondova i mehanizmi financiranja projekata (10 sati)

Polaznici će se upoznati sa sustavom funkcioniranja EU fondova i mehanizmima financiranja projekata, razlikovanju potpora i izvora financiranja kako bi se mogli samostalno informirati i pretraživati natječaje za dostavu projektnih prijedloga.

  • Priprema i izrada projektne dokumentacije (25 sati)

Kroz praktičan rad na aktualnim projektnim aplikacijskim obrascima i prijavnicama, pripremanje natječajne i projektne dokumentacije, savladavanje metodologije izrade projekata, planiranje financijskih menadžment projekata, prepoznavanje relevantnosti projektnih aktivnosti i rezultata te usklađenosti pokazatelja sa strateškim dokumentima i smjernicama EU.

  • Provedba ugovorenih projekata (10 sati)

Kroz praktičan rad upoznati se s planiranjem i koordinacijom provedbe projektnih aktivnosti, upravljanjem prihodima i rashodima projekta, postupcima javne nabave u sklopu EU projekata te izradom izvješća o napretku projekta i zahtjevima za nadoknadom sredstava kao i ostalom provedbenom dokumentacijom.

Tko provodi edukaciju?

 

Naši predavači imaju bogato iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz europskih te nacionalnih sredstava koje već godinama kroz radionice, seminare i edukacije prenose na sve zainteresirane.

 

Što polaznici stječu edukacijom?

 

Nakon završene edukacije u trajanju od 45 školskih sati, polaznici će biti osposobljeni samostalno pripremiti te prijavljivati projekte na javne pozive na dostavu projektnih prijedloga te voditi projekte kojima nadležno tijelo odobri financiranje. Svi polaznici stječu uvjerenje o pohađanju edukacije ”Priprema i provedba EU projekata” koji im uz stečeno znanje otvara vrata u svijet EU fondova.  Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.  ostavlja otvorena vrata polaznicima edukacije za svaku vrstu pomoći i suradnje.

Kolika je cijena edukacije?

 

4.500 kuna (u cijenu je uključen PDV) za zaposlene

3.000 kuna (u cijenu je uključen PDV) za nezaposlene i studente

Iznos je moguće podmiriti u dvije jednake rate.

Prijavom dvoje polaznika iz iste tvrtke ostvarujete popust od 10%.

Za veće grupe po dogovoru.

Termin provedbe:

Treći ciklus ovogodišnje edukacije počinje 27. studenog 2017. godine

Mjesto održavanja edukacije:

Riječka razvoja agencija Porin d.o.o.

Adresa: Milutina Barača 62/I. kat, 51000 Rijeka

 

Kako se prijaviti?

 Putem prijavnice: Prijavnica

Prijava na edukaciju putem e-pošte:  [email protected]

Kontakt telefon: 051/ 634-336

Riječka razvojna agencija Porin d.o.o.

Milutina Barača 62/I., Rijeka

Vaše mjesto na edukaciji biti će rezervirano uplatom prve rate ili cjelokupnog iznosa na:

Riječka razvoja agencija Porin d.o.o.

IBAN: HR8223600001101404794 – Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Poziv na broj: 2017-3

Opis plaćanja: Edukacija ”Priprema i provedba EU projekata”

 

Rok za prijavu je 26. studeni 2017.

  

Za dodatne informacije  kontaktirajte:  Valentina Špaleta

E-mail:                      [email protected]

Telefon:                   051/ 634-336

Web stranica:          www.porin.hr