Jačanje socijalnog dijaloga – faza III

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 31.5.2017. do 1.8.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: civilno društvo, državna i javna uprava

Sažetak:

Socijalni dijalog je temelj europske socijalne politike i pomaže stvaranju dostojanstvenih radnih uvjeta svih radnika i radnica, unaprjeđenju radnog zakonodavstva te razvoju socijalnog partnerstva kao alata za ostvarivanje svima zajedničkih ciljeva poput otvaranja novih radnih mjesta, razvoja boljeg životnog standarda i gospodarskog rasta.
Unatoč relativno visokom postotku pokrivenosti industrijskih odnosa kolektivnim ugovorima, učinak bipartitnog socijalnog dijaloga na reguliranje industrijskih odnosa i dalje je nizak zbog ograničenog sadržaja i slabe provedbe načela bipartitnog dijaloga. Odnosno, utjecaj tripartitnog socijalnog dijaloga na donošenje politika u Republici Hrvatskoj je slab zbog ograničenih institucionalnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera, nerazvijene kulture dijaloga u javnoj upravi i neujednačenog razvoja socijalnog dijaloga na lokalnoj razini.
„Jačanje socijalnog dijaloga – faza III.“ treći je Poziv u nizu u posljednjih par godina, kojim je predviđeno financiranje aktivnosti s jasnim doprinosom u rješavanju opisanih potreba i identificiranih problema pri razvoju socijalnog dijaloga.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje socijalnog dijaloga –  faza III.“ usmjeren je na povećanje učinkovitosti, održivosti rezultata i kontinuiteta socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak Poziva je na unaprjeđenju kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini.
Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, Specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Područje: Dobro upravljanje

Prijavitelji: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri: socijalni partneri: sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca,  udruga poslodavaca više razine; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; razvojne agencije kojima su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove koje imaju registriranu djelatnost u području zapošljavanja i/ili rada i/ili radnih odnosa i/ili sigurnosti na radu i/ili zaštite na radu i/ili prava radnika; udruge; znanstvene organizacije; javna visoka učilišta.

Ukupna alokacija: 18.000.000,00 kn.
Iznos bespovratnih sredstava: Najmanja vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 400.000,00 kn. Najviša vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 kn.
Sufinanciranje projekata:  udio financiranja po pojedinom projektu iznosi 100% prihvatljivih troškova tj. prijavitelji/partneri ne osiguravaju sufinanciranje projekata iz vlastitih sredstava.

Pitanja i odgovori:
Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije do 18. srpnja 2017.godine na adresu [email protected].
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nije obvezno davati pojašnjenja na pitanja pristigla nakon navedenog roka.
Pitanja i odgovori će se objaviti 7 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na središnjim internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr   i www.esf.hr.

Informativne radionice:
Obavijest o mjestu i vremenu održavanja informativnih radionica će biti naknadno objavljena.

Dokumentacija:

Upute za prijavitelje
Izjava prijavitelja
Izjava partnera
Korisnički priručnik
Opći uvjeti
Posebni uvjeti
Postupci nabave za NOJN
Predložak adresiranja paketa/omotnice

 

Za dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte!